04.04.2018 |

Miten vaaralliset jätteet kierrätetään? L&T:llä on useita tapoja

Vaaralliset jätteet (entiseltä nimeltään ongelmajätteet) poltetaan usein, vaikka kierrättäminen on taloudellisesti kannattavampi ja ympäristön kannalta parempi ratkaisu. L&T etsii jatkuvasti uusia tapoja kierrättää ja hyötykäyttää vaarallisia jätteitä.
21.03.2018 |

Vaaralliset jätteet kannattaa ostaa osana jätehuollon kokonaisuutta

Vaaralliset jätteet on jätteiden erikoislaji, joka vaatii erikoisosaamista käsittelystä, varastoinnista, kuljetuksista ja laista. Sitä ei kuitenkaan välttämättä kannata hankkia muusta jätehuollosta erillisenä.
07.03.2018 |

Vaskiluodon Voima tuottaa bioenergiaa entistä tehokkaammin

Vaskiluodon Voiman voimalaitokset tuottavat energiaa ja kaukolämpöä puuraaka-aineella, jolla korvataan osittain kivihiilen käyttöä. L&T Biowatti on yksi Vaskiluodon Voiman biopolttoainetoimittajista: Viisi vuotta kestäneen yhteistyön aikana L&T Biowatin toimittamalla puuraaka-aineella on saavutettu yli 82 000 tonnin kasvihuonekaasujen päästövähenemä Vaasan voimalaitoksella.
01.03.2018 |

Järjestelmällinen työturvallisuuden kehittäminen on kaikkien etu

Tuotantolaitoksessa sattunutta tapaturmaa edeltää aina sarja läheltä piti -tilanteita, joissa olisi voinut käydä huonosti. Kun läheltä piti -tilanteita sattuu riittävän usein, jossain vaiheessa rämähtää. Tapahtuu onnettomuus, joka olisi voinut olla estettävissä.
22.02.2018 |

Teollisuuden toimija, tunnetko jätelain asettamat vaatimukset?

Teollisuuden toimijoita koskettavat monet toimialasta riippuvat viranomaisvaatimukset. Yhteistäkin lainsäädäntöä kuitenkin löytyy, kuten nämä neljä jätelaista tuttua pykälää.
20.02.2018 |

Turvaa työympäristö – uusi opas ilmestynyt!

Työtapaturma, ympäristöonnettomuus tai muu vahinko tuo aina mukanaan seurauksia, jotka voivat pahimmillaan olla teollisuusyrityksen kannalta kohtalokkaita. Vaikka onnettomuuden aiheuttaisi tehdasalueella toimiva ulkopuolinen yritys, kantaa isäntäorganisaatio aina viime kädessä vastuun ja imagohaitan tapahtuneesta.
13.02.2018 |

Näin tunnistat vastuullisen toimijan – 6 tuntomerkkiä

Yhteiset pelisäännöt, kaikilta vaadittavat perehdytykset, laadukas kalusto ja menetelmäkehitys ovat kaikki hyviä tapoja varmistaa turvallinen työympäristö teollisuusalueella.
08.02.2018 |

Kaikki alkaa asenteesta – 5 vinkkiä turvallisempaan työympäristöön

Tehdasalueen työturvallisuuden varmistaminen ja parantaminen on yhteistyötä. Yhdessä suunnittelu sekä yhteiset viestintä- ja kehitysmenetelmät takaavat, ettei yhdellekään alueella työskentelevälle tai siellä vierailevalle aiheudu turhia riskejä.
10.01.2018 |

Teollisuuden työnjohtaja pitää kustannukset kurissa

Teollisuuden työnjohtaja tai palveluvastaava vastaa tuotannon ja teollisuuskiinteistön tukipalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä sekä palvelukokonaisuuden toiminnasta ja taloudesta.
02.01.2018 |

Vastuullinen palveluntoimittaja tuottaa lisäarvoa asiakkaalle

Vastuullisuus on käsitteenä hyvin laaja, eikä ole olemassa yhtä keinoa selvittää, toimiiko yritys varmasti vastuullisesti kaikilla osa-alueilla. Tärkeintä onkin jo palveluntoimittajaa valitessa pohtia omia vaatimuksia ja toimintatapoja. Mitä vastuullisuus teidän organisaatiossanne tarkoittaa?
19.12.2017 |

Kehitystyölle ei ole autopilottia – yhteispeli saa arjen rullaamaan

Toimiva kehitystyö tarkoittaa yhteistyön jatkuvaa ja tavoitteellista parantamista päivittäisessä arjessa sekä pitkällä tähtäimellä. Toteutuakseen se vaatii asiakasyrityksen ja palveluntuottajan yhteistä näkemystä siitä, mitä kehittäminen tarkoittaa ja mitä tavoittelemme tänään, huomenna ja ensi vuonna.
12.12.2017 |

Ennalta sovitut käytännöt minimoivat muutoksen aiheuttamat lisäkulut

Teollisuuden markkinaympäristö elää suurta murrosta. Muutokset suuntaan ja toiseen etenevät vauhdikkaasti uusien mahdollisuuksien myötä. Muutostilanteisiin on reagoitava nopeasti, ja siksi ne on syytä huomioida jo sopimusta laadittaessa.
05.12.2017 |

Laadukas sopimus on yhteistyön ydin

Laadukas yhteistyösopimus ei synny yksikköhinnaston ja sopimuspaperin avulla. Toimittajan on ymmärrettävä asiakasorganisaation tavoitteet, toiminnan haasteet ja osattava kertoa, miten laadukkaiden palveluiden toteutus varmistetaan.
30.11.2017 |

Näin raportoit ja johdat yhteistyötä fiksusti – 3 vinkkiä

Raportoinnilla ei vain kerrota, että jotain on tapahtunut, vaan sen avulla sopimusosapuolet peilaavat jatkuvasti tekemistään yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Raportointi on keskeinen työkalu tulevaisuuden suunnittelussa ja auttaa selvittämään, mitä tulee tehdä, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan.
28.11.2017 |

Johtaminen on yhteistyötä – erityisesti teollisuudessa

Teollisuuden tukipalvelusopimukset sisältävät usein laajoja kokonaisuuksia, jotka vaativat palveluntoimittajalta jatkuvaa läsnäoloa tehtaalla. Jotta synergiat saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla, on toimivuuden kannalta tärkeää sopia, millä tavoin palvelua johdetaan.
23.11.2017 |

Sopimus kuntoon! Uusi opas teollisten tukipalveluiden ostajalle

Moni palvelusopimus voi näyttää hyvältä paperilla ja euroissa tarkasteltuna, mutta on käytännön arjessa toimimaton. Vikatikkien välttämiseksi on ymmärrettävä, millainen on toimiva sopimus – ja ennen kaikkea mitä sen tulisi sisältää.
17.11.2017 |

Muovi murskautuu uudeksi raaka-aineeksi

Merikarvialla L&T:n Muoviportti murskaa, sulattaa ja granuloi muovijätettä. Lopputuloksena saadaan neitseellisen raaka-aineen veroista, mutta edullisempaa muovia.
16.11.2017 |

Sopimuksen jalkautus on yhteistyön kriittisin vaihe

Kun teollisia tukipalveluita ostetaan palveluita tuottavalta yritykseltä, yhteistyösopimuksen laatimiseen käytetään huomattavasti aikaa. Yksityiskohdat hiotaan kuntoon ja molempien osapuolten intressit kirjataan ylös. Ilman suunniteltua jalkautusta sopimuksesta ei kuitenkaan saada mitattua hyötyä irti.
07.11.2017 |

Vastuu velvoittaa toimimaan fiksusti – erityisesti teollisuudessa

Miten voidaan varmistaa, että yhteistyökumppaniksi valitaan vastuullisesti toimiva yritys – ja miksi sen pitäisi kiinnostaa teollisuuden tukipalvelujen ostajaa?
02.11.2017 |

9 tapaa varmistaa, että valitset oikean yhteistyökumppanin

Teollisissa tukipalveluissa kumppanivalinnalla on merkitystä. Sopimuskaudet ovat pitkiä, joten sopimusta ei kannata solmia kenen tahansa kanssa. Kokosimme yhteistyökumppania tositarkoituksella etsivälle listan, joka kannattaa käydä läpi ennen lopullisen päätöksen tekoa.
26.10.2017 |

Miten työturvallisuutta voidaan parantaa? 8 konkreettista vinkkiä!

Työtapaturmat aiheuttavat Suomessa satojen miljoonien eurojen kustannukset joka vuosi. Jokainen onnettomuus maksaa, mutta onnettomuudessa voidaan menettää myös asioita, joita ei rahassa voi mitata tai korvata.
19.10.2017 |

Työturvallisuus on väärä paikka säästää

Turvallisuuden johtaminen vaihtelee suuresti paitsi isojen ja pienien toimijoiden myös toimialojen välillä. Joka yrityksessä ei kuitenkaan tavoitteellisesti johdeta työturvallisuutta, vaikka näin pitäisi olla.
12.10.2017 |

Tukipalvelut ovat tärkeä osa hyvin suunniteltua riskienhallintaa

Teollisen toiminnan tukipalvelut, kuten tekniset prosessipuhdistukset, jätehuolto, kuljetukset, siivoukset ja niin edelleen, mielletään usein välttämättömäksi pahaksi. Toisaalta teollista toimintaa on mahdotonta suorittaa ilman näiden tukipalveluiden olemassaoloa.
26.09.2017 |

Miksi koko on etu teollisuuden tukipalveluissa?

Teollisia tukipalveluita ostettaessa toimittajan koolla voi olla merkitystä. Valtakunnallinen toimija on usein lähellä asiakasta ja pystyy tarjoamaan resurssit ja kaluston myös harvemmin suoritettaviin töihin. Hyötyjä syntyy myös toiminnan kehittämisestä ja yhtenäisestä raportoinnista.
21.09.2017 |

Teollisuuden tukipalveluissa laadulla on väliä

Ostajan näkökulmasta teollisten tukipalveluiden ostamisessa korostuvat hinta, laatu, palveluiden saatavuus ja työturvallisuus. Kaikki näistä ovat tärkeitä ja välttämättömiä, mutta kumoavatko ne toisensa? Vai voiko halvalla saada laadukasta ja turvallista?
14.09.2017 |

3 tapaa säästää rahaa teollisuuden tukipalveluissa

Yksittäisten suoritteiden vertailun sijaan teollisissa tukipalveluissa kannattaa kiinnittää huomiota kokonaiskustannuksiin. Ylimääräiseen hallinnointiin ja turhiin välillisiin kustannuksiin voi vuositasolla tuhlaantua merkittävä summa rahaa.
07.09.2017 |

Teollisten tukipalveluiden keskittäminen on asiakkaan etu

Teolliset tukipalvelut ovat usein peruja monen vuoden yhteistyöstä eri toimittajien kanssa. Toimittajat ovat erikoistuneet erilaisten palvelujen toimittamiseen, ja pyrkivät tarjoamaan erityispalveluitaan omista lähtökohdistaan.
31.08.2017 |

Teollisuudessa jäteastian paikan vaihto voi tuoda kustannussäästöjä

Teollisuuden tukipalveluissa rahan säästö voi olla hyvin pienestä kiinni. Joskus siihen riittää jäteastian paikan vaihtaminen.
24.08.2017 |

Teollisuuden piilokustannukset kuriin: 5 tapaa tehostaa jätehuoltoa

Monen teollisuudessa toimivan yrityksen tavoitteena on lisätä sivuvirtojen hyötykäyttöastetta tai vähentää jätemäärää. Tästä kiittää sekä luonto että kukkaro: kierrätys säästää luonnonvaroja, eikä hyötykäyttöön ohjatusta jätteestä makseta jäteveroa – parhaimmillaan siitä saattaa jopa saada hiukan rahaa takaisin.
22.08.2017 |

Teollisuuden tukipalveluissa hyvää ei saa halvalla

Kaikki tuntevat tarinan, jossa räätäliltä tilattiin hyvä ja halpa puku. Räätäli toimitti kaksi pukua: toinen oli hyvä ja toinen halpa. Sama logiikka pätee teollisuuden tukipalveluihin. Hyvä ja halpa on hankala toteuttaa yhdellä kertaa.
17.08.2017 |

Teollisten tukipalveluiden osto-opas ilmestynyt – lataa maksutta!

Miten teollisia tukipalveluita kannattaa ostaa? Miten varmistaa, että hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaamme uudessa maksuttomassa oppaassamme.
15.08.2017 |

Ideasta konkretiaan – näin kehität teollisuuden tukipalveluita

Teollisuuden tukipalveluiden kehittämiseen kannattaa valjastaa kaikkien osapuolten koko henkilöstö mukaan. Ja kun uusia ideoita syntyy, niiden pohjalta on ryhdyttävä käytännön toimiin.
08.08.2017 |

Parhaat käytänteet ohjaavat yhteistyön oikealle kaistalle

Teollisuuden tukipalveluissa parhaiden käytänteiden tavoitteena ei ole pitää turhia palavereja tai kirjoittaa raportteja pelkän kirjoittamisen ilosta. Sen sijaan ne ohjaavat palveluntarjoajaa ja ostajaa sujuvampaan vuorovaikutukseen.
18.07.2017 |

Lukemista laiturille: 5 blogitekstiä teollisuuden tukipalveluista

Teollisuuden tukipalveluiden tuottamisessa ollaan vähitellen siirtymässä pois kertasuoritteista kohti laadukasta kokonaispalvelua. Käsittelimme aihetta Teollisuuden trendiraportissa, joka keräsi viime vuoden lopulla kiitettävän määrän lukijoita.
28.06.2017 |

Teollisuuden puistovahdit

Teollisuuden jatkuvilla ja isoilla prosesseilla on isot vaatimukset. Suurteollisuuspuistossa niistä huolehtii L&T:n palvelupaletti.
14.06.2017 |

5 vinkkiä turvalliseen työntekoon kesälläkin

Liukkauden vuoksi talvi on työtapaturmien varsinaista sesonkiaikaa. Kesälläkään ei silti pidä heittäytyä ihan huolettomaksi, sillä helteinen sää ja kirkas auringonpaiste eivät poista työtapaturmien riskiä.
31.05.2017 |

3000 baaria puhkaisee vaikka teräksen – L&T on satsannut vesihydraulisiin laitteisiin

Oikeanlaiset välineet ja menetelmät lisäävät prosessipuhdistuksessa tehokkuutta, työturvallisuutta sekä kustannussäästöjä. L&T on viime vuosina investoinut erityisesti vesihydraulisiin laitteisiin, joiden ansiosta asiakkaalle voidaan tarjota oikea pesumenetelmä kaikentyyppisiin laite-, säiliö ja koneistopesuihin.
17.05.2017 |

Investoinnit vesipiikkausrobotteihin ovat kantaneet hedelmää

L&T on investoinut vesipiikkauskalustoon viime vuosina. Yksiköihin on hankittu esimerkiksi uusia vesipiikkausrobotteja ja lisälaitteita kuten uusia piikkauspäitä. Uuden kaluston myötä on pystytty kehittämään uusia ratkaisuja vesipiikkauksen toteuttamiseen, jolloin piikaustyön kestoa on saatu esimerkiksi nopeutettua.
03.05.2017 |

Huolehdi oikein öljyjätteestä - öljyä voi kierrättää rajattomasti

Jäteöljy, jota syntyy esimerkiksi auton öljynvaihdossa, on kierrätettävää tavaraa. Oikein käsiteltynä sitä voidaan kierrättää rajattomasti. Lisäksi luontoon joutuessaan jäteöljy voi pilata miljoonia litroja vettä. Öljyn kierrättäminen on siis paitsi ekoteko myös järkevää resurssien käyttöä.
19.04.2017 |

Pölyt pois tehtaasta – paloriski pienemmäksi

Säännöllinen pölynpoisto puhdistaa ilmaa ja samalla teollisuuslaitoksen palokuorma vähenee.
07.03.2017 |

Turvallisuuden sydän, ihminen

Meillä kaikilla on esikuvia ja roolimalleja elämän eri osa-alueilla liittyen esimerkiksi harrastuksiimme tai työelämään. Vaikka ei puhuttaisi varsinaisesta esikuvasta, niin työyhteisössä on vähintäänkin henkilöitä, joihin luotamme ja joita katsomme vahvasti ylöspäin. Kyseiset henkilöt toimivat esimerkkinä ja muokkaavat siten osaltaan meidän toimintaamme. Tämä koskee myös suhtautumista turvallisuuteen.
16.02.2017 |

Yksin, joukolla vai yhdessä?

Soutu on yksi vanhimmista tavoista liikkua vesistössä ja se sopii lähes kaikille meistä harrastukseksi.  Soudun mielenkiintoa harrastuksena lisää se, että voit soutaa joko yksin, kaksin tai jopa isommalla joukolla kirkkoveneellä.
15.02.2017 |

At Outokumpu, process cleaning is developed systematically

In the industrial sector, a maintenance shutdown is always a critical operation, one which also tests the competence and attitude of service providers. L&T has earned its place as the long-term process cleaning partner of Outokumpu’s Tornio Works with its professional skills and strategic approach to the development of operations. 
07.02.2017 |

Outokummulla prosessipuhdistusta kehitetään suunnitelmallisesti

Teollisuudessa huoltoseisokki on aina kriittinen operaatio, jossa myös palveluntarjoajien osaaminen ja asenne punnitaan. L&T on ansainnut paikkansa Outokummun Tornion tehtaan prosessipuhdistuksen pitkäaikaisena kumppanina ammattitaidollaan ja strategisella asennoitumisellaan toiminnan kehittämiseen.
24.01.2017 |

5 tapaa varmistaa työturvallisuus seisokin aikana

Seisokki eli vuosihuolto tarkoittaa poikkeustilaa tuotantolaitoksen alueella. Silloin alueella on paljon ulkopuolisia toimijoita ja työskentely tapahtuu poikkeavissa paikoissa sekä olosuhteissa. Poikkeustila on aina riski. Silti työturvallisuus halutaan pitää yhtä hyvänä kuin normaalin tuotannon aikana. Seisokin turvallisuuteen ja suunnitteluun kannattaa siis panostaa.
17.01.2017 |

Lähestyykö vuosihuolto? Lataa checklist

Vuosihuolto on jokavuotinen rutistus, joka vaatii aina huolellista suunnittelua. Miten voit varmistaa, että aikataulu pitää, kustannukset eivät karkaa käsistä, turvallisuus on kunnossa ja työ tulee tehdyksi
12.01.2017 |

Voiko vuosihuoltoa lyhentää?

Seisokki tai seisakki merkitsee paitsi vuosihuoltoa myös sitä, että tuotanto ajetaan alas. Se maksaa aina, ja siksi seisokin kestoa pyritään aina lyhentämään.
05.01.2017 |

Onko se seisakki vai seisokki? Katso käytätkö virallista termiä

Jokavuotinen teollisuuden huoltourakka kulkee Suomessa monella nimellä. Me olemme tottuneet siihen, että käytämme samaa nimeä kuin asiakaskin. Asiaan on kuitenkin myös virallinen kanta.
22.12.2016 |

Teollisuudessa on nyt positiivinen tekemisen meininki

Lassila & Tikanoja on monessa mukana suomalaisessa teollisuudessa. Näköalapaikalta voi todeta, että teollisuudessa tapahtuu paljon.
13.12.2016 |

Nämä kysymykset kiinnostivat lakiwebinaarissamme - lue vastaukset

L&T järjesti hiljattain webinaarin teollisuutta koskevista ajankohtaisista lakimuutoksista. Koostimme nyt yhteen webinaarissa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Webinaari on myös kuunneltavissa vapaasti verkossa.
05.12.2016 |

Lakimuutokset nostavat kustannuksia – kuuntele, miten toimia

Webinaarissamme käsitellään kolmea lakimuutosta, joilla kaikilla on kustannusvaikutuksia teollisuusyrityksiin. Asiantuntijat kertovat webinaarissa, miten muutoksiin kannattaa reagoida.
22.11.2016 |

Elintarviketeollisuus jätehuollon suunnannäyttäjänä

Teollisuudesta löytyy hyviä käytäntöjä siitä, miten omat toimintatavat ja asiakkaan vaatimukset tuottavat yhteispelillä laadukkaan sekä turvallisen tuotteen loppuasiakkaalle. 
17.11.2016 |

Varaudu: pakkausjäteasetus nostaa kierrätysmaksua jopa 66 prosenttia

Tämän vuoden alussa voimaan tullut pakkausjäteasetus lisäsi vastuuta pakkausjätteestä kunnilta yrityksille. Tämä näkyy yrityksille nousevina kustannuksina.
15.11.2016 |

Työturvallisuuden tavoite: nolla

Työturvallisuus on todella korkealla teollisuusyhtiöiden tärkeysjärjestyksessä. Monissa yhtiöissä pyritään saamaan tapaturmat nollaan.
10.11.2016 |

Lakimuutos vaikuttaa työtapaturmien vakuutukseen - lue 5 muutosta

Työtapaturma- ja ammattitautilakisäädännön uudistus tarkentaa merkittävästi työnantajan velvollisuuksia.
08.11.2016 |

[WEBINAARI] Ajankohtaiset teollisuuden lakimuutokset

Lassila & Tikanoja pitää webinaarin teollisuuden ajankohtaisista lakimuutoksista ja niiden vaikutuksista yrityksiin. Tarjolla on tietoa ja vinkkejä tiiviissä paketissa.
03.11.2016 |

Tiedätkö, minne tuottamasi vaarallinen jäte menee

Jätteiden käsittely on harvalle yritykselle ydintoimintaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asialla ei ole merkitystä. Siksi kannattaa varmistaa, että yrityksesi vaarallinen jäte käsitellään asianmukaisesti.
01.11.2016 |

Käyttövarmuus säästää kustannuksissa - näin varmistat sen

Käyttövarmat koneet ja laitteet ovat pitkällä aikavälillä säästöä, vaikka se maksaakin. Käyttövarmuuden rakentaminen alkaa jo laitteen hankinnassa.
27.10.2016 |

Neljä vinkkiä, miten vaarallinen jäte maksaa vähemmän

Vaarallisten jätteiden hävittäminen on kallista. Siksi kannattaa pyrkiä kaikin keinoin vähentämään jätteiden määrää. Kokosimme neljä vinkkiä vaarallisen jätteen vähentämiseen.
25.10.2016 |

Teollisuus on entistä ympäristötietoisempaa

Ympäristöasioiden merkitys teollisuudessa on jatkuvasti kasvanut. Teollisuudessa pohditaan nyt laajasti, miten ympäristöriskejä voidaan pienentää ja ympäristökuormitusta vähentää.
21.10.2016 |

Älä yliluokittele vaarallisia jätteitä - säästät kustannuksissa

Teollisuudessa kulutetaan turhaan rahaa, koska vaarallisten jätteiden luokituksia ei tunneta tarpeeksi hyvin. Tämä johtaa yliluokitteluun, jonka takia jätteitä käsitellään liian kalliisti.
13.10.2016 |

Hinta vai kustannukset – tämä kysymys jakaa teollisuusyrityksiä

Teollisuuden kustannuspaineet ei ole uusi trendi. Se näkyy jatkuvana kustannusjahtina ja jakaa yrityksiä karkeasti kahteen leiriin.
11.10.2016 |

Teollisuuden ulkoistusaalto kääntyi - lue miten reagoida

Teollisuudessa ulkoistettiin 2000-luvun alussa paljon toimintoja. Nyt ulkoistuksia vedetään takaisin, jotta ydinosaaminen saataisiin pysymään tehtailla.
06.10.2016 |

Jos säästät tukipalveluissa - mistä oikeasti säästät

Teollisuuden kunnossapitopalveluissa säästäminen tarkoittaa usein tinkimistä laadusta.
04.10.2016 |

Vikatilanne tuotannossa - kuinka nopeasti saat apua

Tunninkin suunnittelematon vikatilanne tuotannossa maksaa teollisuusyritykselle valtavasti. Siksi kannattaa selvittää, miten hyvin on oikeasti varautunut vikatilanteeseen.
29.09.2016 |

Teollisuuden trendiraportti 2016 on ilmestynyt

Uusi Teollisuuden trendiraportti kuvaa suomalaisen teollisuuden ajankohtaisia ilmiöitä. Raportti käsittelee muun muassa kustannuksia, työturvallisuutta ja projektijohtamista.
27.09.2016 |

Kannattaako teollisuuden ostaa kertasuoritteita vai suurempia kokonaisuuksia?

Teollisuuden on opittava toimimaan entistä kireämmällä aikataululla. Siksi kannattaa varmistaa, että tuotanto ei kärsi turhista katkoista. Onnistuuko se ostamalla suoritteita vai lopputulosta?
20.09.2016 |

Teollisuuden sivuvirrat raaka-aineeksi tai tuotteeksi - lue miten

Jos teollisuudessa onnistutaan vähentämään jätettä ja ohjaamaan käyttökelpoisia jätemateriaaleja hyötykäyttökohteisiin, yritysten kustannukset laskevat ja neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenee. Kerron, miten kannattaa lähteä liikkeelle.
15.09.2016 |

Parhailla käytännöillä kohti onnistumisia - teollisuuden benchmarkkaus

Mikään ei ole opettavaisempaa kuin nähdä, miten omaa yksikköä koskevat asiat on organisoitu toteutettavaksi toisessa tehtaassa tai toimintaympäristössä. Siksi benchmarkkaukseen kannattaa nähdä vaivaa.
13.09.2016 |

Tunnetko työturvallisuuden mittarit?

Työturvallisuutta on hankala parantaa tavoitteellisesti, jos käytössä ei ole selkeitä mittareita.
08.09.2016 |

Miten teollisuuden kunnossapidon projekteja kannattaa johtaa?

Teollisuuden kunnossapidon projektit ovat monimutkaisia kokonaisuuksia. Kokosimme vinkkejä niiden johtamiseen.
06.09.2016 |

Työtapaturman hinta on kova - 5 vinkkiä niiden välttämiseen

Työtapaturman hinta on inhimillisesti valtava. Se voi aiheuttaa myös yritykselle paljon vahinkoa.
30.08.2016 |

Teollisuuden kustannukset kuriin vuosisuunnittelulla? 5 askelta

Teollisuuden tukitoimintojen kustannuksia voi alentaa ja optimoida merkittävästi hyvällä vuosisuunnittelulla. Se vaatii selkeitä tavoitteita ja jämäkkää johtamista.
23.08.2016 |

Miten tunnistat ja ennakoit teollisuuden ympäristöriskit?

Prosessin asiantuntijan ja ympäristöriskien asiantuntijan yhteistyöllä teollisuuden ympäristöriskit voidaan tunnistaa ja ehkäistä tehokkaasti.
18.08.2016 |

Miten teollisuuden kustannuksia voi alentaa? Kaksi tapaa

  Teollisuuden tukitoimintoihin kohdistuu nyt monessa paikassa suuri säästöpaine. Pohdin blogikirjoituksessani kahden säästötavan plussia ja miinuksia.
16.08.2016 |

Asetus nostaa teollisuuden jätekustannuksia - miten kannattaa toimia

  Tänä vuonna voimaan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto nostaa teollisuuden kustannuksia, jos teollisuusyritys ei muuta toimintatapaansa.
New Call-to-action

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

*Emme luovuta yhteystietoja
kolmansille osapuolille.
Lataa Kauppias kierrättää -opas!

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä. *Emme luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille.