07.09.2017 |

Teollisten tukipalveluiden keskittäminen on asiakkaan etu

Teolliset tukipalvelut ovat usein peruja monen vuoden yhteistyöstä eri toimittajien kanssa. Toimittajat ovat erikoistuneet erilaisten palvelujen toimittamiseen, ja pyrkivät tarjoamaan erityispalveluitaan omista lähtökohdistaan.

Teollisten tukipalveluiden ostaja vertailee usein mielessään keskittämisen ja hajauttamisen tuomia etuja ja haittoja. Kannattaako suurempia kokonaisuuksia ostaa yhdeltä toimittajalta vai olisiko palvelut parempi pilkkoa pienemmiksi osakokonaisuuksiksi? Tähän asiaan ei ole yhtä oikeaa vastausta.

Kumpi kannattaa, kertasuorite vai kokonaispalvelu?

Asiaa kannattaa miettiä kahdesta eri näkökulmasta:

  1. Säilyykö kilpailutilanne ostajan kannalta terveenä?
  2. Millaisia kustannuksia ostajalle syntyy?

Edellisen uskotaan luonnollisesti vaikuttavan jälkimmäiseen. Oletuksena on lähtökohta, jossa vähäinen määrä tarjoajia – mahdollisesti vain yksi – nostaa kustannukset tappiin.

Tässä yhden toimijan mallissa pelkona on usein niin sanottu locked in -vaikutus, jossa ostaja ei syystä tai toisesta voi luopua tietyn toimittajan käyttämisestä. Tilanne tunnetaan myös nimellä toimittajaloukku.

Jos ostaja siis päättää suosia palveluntarjoajaa, joka pystyy yksin toimittamaan kaikki tarvittavat tukipalvelut, myykö hän samalla sielunsa toimijalle, joka vähitellen nostaa hintatason kestämättömäksi? Tietenkään ei.

Yhdessä määritellyt tavoitteet kirjataan sopimukseen

Yhden toimijan mallissa on tärkeää määritellä tavoiteltavat tulokset. Minkälaista laatua odotetaan, mihin hintaan ja kuinka toteutettuna? Kaikki tavoiteltavat asiat kirjataan ylös, ja niille asetetaan säännöllisin väliajoin tarkasteltavat mittauspisteet.

Ostaja siis odottaa saavansa keskitettyjen palveluiden toimittajalta tiettyä, ennalta sovittua palvelua. Yhteinen taival jatkuu vain niin pitkään, kun toimittajan palvelun laatu täyttää yhdessä sovitut kriteerit – jos näin ei tapahdu, on edessä toimittajan vaihto. Tämä on molemmille osapuolille selvää ja keskeinen osa sopimusta.

Toisin sanoen toimittaja ei myy suoritteita, vaan tasaisen laadukasta palvelua. Ostaja ei myöskään osta kertasuoritteita, vaan ennalta määriteltyä ja hyvin johdettua palvelua, joka sitoo mahdollisimman vähän omia resursseja. Ero perinteiseen suoritteiden ostamiseen ja myymiseen on valtava.

Miksi toimittaja suosii kokonaispalveluita?

Miksi palveluntoimittaja sitten haluaa tarjota asiakkailleen laajan, paljon osaamista vaativan palvelukokonaisuuden? Toki sillä saa enemmän euroja kuin yksittäisillä palveluilla, mutta perimmäinen syy ei ole näin yksinkertainen.

Markkinoiden aiheuttama hintapaine johtaa siihen, että ostajat pyrkivät hankkimaan tarvitsemansa tukipalvelut entistä edullisempaan hintaan. Työvoimavaltaisissa tukipalveluissa palkat, ja samalla työn kustannukset, nousevat vuosi vuodelta.

Palvelutoimittajan on kyettävä ratkaisemaan hankala yhtälö tavalla tai toisella. Suuremmat palvelukokonaisuudet tarjoavat tähän erinomaisen mahdollisuuden.

Keskittäminen laskee kustannuksia

Mitä enemmän palveluntoimittajalla on tehtaalla henkilöstöä suorittamassa erilaisia työtehtäviä, sitä helpompi heitä on johtaa yhtenä suurena kokonaisuutena. Näin kustannukset saadaan laskettua alemmas.

Henkilöstö voi tehdä työtä osittain ristiin, ja vähentää samalla turhan tekemisen määrää.  Näin resurssien käyttö optimoidaan parhaalla mahdollisella tavalla – ja asiakkaiden suunnalta tuleviin kustannuspaineisiin voidaan vastata palkkoja tai laatua alentamatta.

Palveluiden pilkkominen eri toimittajilta ostettaviksi osakokonaisuuksiksi ei siis ole enää ainut tapa ostaa teollisuuden tukipalveluita. Palveluntoimittajilta kannattaakin tiedustella näkemystä siitä, mitkä palvelut muodostaisivat yhdessä sellaisen kokonaisuuden, joka hyödyttää eniten ostajaa.

Tämä edellyttää palveluntoimittajalta rautaisen ammattitaidon lisäksi laajaa palveluportfoliota, oikeanlaista suhtautumista laatuun sekä koeteltuja palvelunjohtamisen malleja, joissa synergiahyödyt pystytään kääntämään ostajan eduksi.

Lue lisää teollisten tukipalveluiden ostamisesta maksuttomasta oppaastamme. Saat sen sähköpostiisi klikkaamalla alla olevaa kuvaketta.

Lataa Teollisten tukipalveluiden osto-opas

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.

*Emme luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Emme luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille.