24.08.2017 |

Teollisuuden piilokustannukset kuriin: 5 tapaa tehostaa jätehuoltoa

Monen teollisuudessa toimivan yrityksen tavoitteena on lisätä sivuvirtojen hyötykäyttöastetta tai vähentää jätemäärää. Tästä kiittää sekä luonto että kukkaro: kierrätys säästää luonnonvaroja, eikä hyötykäyttöön ohjatusta jätteestä makseta jäteveroa – parhaimmillaan siitä saattaa jopa saada hiukan rahaa takaisin.

Lajittelulla, kierrätyksellä ja jätteen hyötykäytöllä materiaaleista pyritään ottamaan kaikki hyödyt irti. Sen sijaan, että esimerkiksi kartonki heitettäisiin kertaalleen käytettynä polttoon, sitä voidaan hyödyntää paperiteollisuudessa raaka-aineena. Öljyjä voidaan puolestaan jalostaa polttoaineiksi tai kierrättää vaikkapa voiteluöljyksi.

Kun joku muu pystyy hyödyntämään raaka-aineena yrityksessä syntyvän jätteen, ovat kustannukset selkeästi hyödyntämättömän jätteen kustannuksia alhaisemmat. Vaikka jätelogistiikka ja prosessointi toki maksavat, voi parhaassa tapauksessa hyötykäytettävästä materiaalista, kuten kuormalavoista, jopa saada pienen hyvityksen.

Jätteitä ei kuitenkaan voi hyötykäyttää, jos niitä ei lajittele. Lajittelun voi tehdä itse tai ulkoistaa kumppanille, jolloin se tulee huomattavasti kalliimmaksi. Fiksu panostaakin syntypaikkalajitteluun ja kerää eri jätejakeet omiin keräilyastioihinsa siellä, missä jätettä syntyy. Tämä tehostaa jätteiden käsittelyä ja mahdollistaa prosessoinnin ennen hyötykäyttöä.

Suunnittele fiksusti – säästät rahaa

Etenkin yrityksissä, joissa jätettä syntyy suuria määriä, fiksusti suunniteltu jätehuolto voi tuoda merkittäviäkin säästöjä. Esimerkiksi jätteen polttaminen on huomattavasti arvokkaampaa kuin jätejakeiden hyötykäyttö joten, jos suurin osa jätteestä ohjataan polttoon sen kummempia ajattelematta, häviää samalla rahaa savuna ilmaan.

Jätehuoltoa kannattaakin katsoa kokonaisuutena: minkälaisia jätejakeita syntyy, miten ne kannattaa kerätä, mitä hyötykäyttömahdollisuuksia jakeille on, ja niin edelleen. Tarvittaessa apuun kannattaa pyytää asiantuntija, jolla on riittävästi kokemusta ja ammattitaitoa kehittää koko jätehuollon prosessia vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Huomiota kannattaa kiinnittää vähintään näihin viiteen asiaan:

1. Mitä jätejakeita syntyy ja miten ne kerätään

Ensimmäiseksi tulee määrittää kohteessa syntyvien jätejakeiden laatu sekä määrä. Tätä kautta voidaan rakentaa järkevin jätehuollon kokonaisratkaisu ja määrittää, mitä jätejakeita kannattaa kerätä erikseen. Näin jakeet voidaan ohjata omaan väyläänsä, ja mahdollisesti edelleen hyötykäyttöön.

2. Kunnolliset opasteet ohjaavat oikeanlaiseen lajitteluun

Hyvän lajittelun avulla pystytään ohjaamaan mahdollisimman suuri osa jätejakeista hyötykäyttöön kustannustehokkaasti. Kun jätehuoneessa ja keräilyvälineissä on oikeanlaiset merkinnät ja lajitteluohjeet, käyttäjän on helpompi toimia oikein. Samalla kynnys lajitteluun madaltuu. Huomiota kannattaa kiinnittää myös astioiden sijoitteluun. Näin teet oikein toimimisesta mahdollisimman helppoa jätehuoneen käyttäjälle.

3. Oikean kokoiset astiat

Jos käytössä on väärän kokoiset keräilyvälineet, niitä joudutaan tyhjentämään useammin kuin mitä oikeasti tarvitsisi, jolloin aiheutuu turhia kuljetuskustannuksia. Astioiden tyyppiä tai kokoa muuttamalla kustannustehokkuus paranee, ja syntyy säästöjä. Toisinaan voi esimerkiksi olla fiksumpaa kerätä tavaraa puristimeen tai paalaimeen jäteastian sijaan, jolloin kertynyt jae pystytään pakkaamaan entistä pienempään tilaan.

4. Työturvallisuus

Rikkinäiset tai väärän kokoiset astiat ovat aina turvallisuusriski. Jos esimerkiksi nestemäistä vaarallista jätettä heitetään rikkinäiseen jäteastiaan, saattaa astiasta vuotava neste aiheuttaa liukastumis- tai palovaaran. Myös painava jäte liian suuressa keräilyastiassa on aina riski. Työturvallisuuden kannalta onkin olennaisen tärkeää, että astiat ovat oikeanlaisia.

5. Vaaralliset jätteet

Etenkin vaarallisten jätteiden kohdalla lajittelu on erityisen tärkeää. Sen lisäksi, että saat vaaralliset jakeet turvallisesti säilöön, voit jälleen kerran säästää kustannuksissa. Esimerkiksi jäteöljy voidaan useimmiten jalostaa ja hyötykäyttää edelleen – ilman mainittavia kustannuksia – mutta jos sen sekaan on sotkettu esimerkiksi glykolia tai kiintoainesta, kuten öljyisiä rättejä, maksat koko erästä kalliimman hinnan. Saatoit ehkä säästää astioiden määrässä, mutta et jätehuollon kokonaiskustannuksissa.

Muutos lähtee yrityksen sisältä

Jätehuolto tulisi aina suunnitella yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kaikki yritykset eivät tuota samoja jätejakeita täsmälleen samassa suhteessa, minkä lisäksi yritysten jätehuollolle ja sivuvirroille asetetut tavoitteet poikkeavat toisistaan. Näin ollen yleispätevää mallia jätehuollon järjestämiseen ei ole, vaan asiantunteva kumppani pystyy auttamaan asiakasta löytämään juuri tämän liiketoimintaa parhaiten hyödyttävän ratkaisun.

Yritysten tavoitteena jätehuollon kehittämiselle voi olla esimerkiksi kustannustehokkuuden parantaminen, jätehuollon helppous tai kierrätysasteen parantaminen. Nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa, kun niiden eteen tehdään töitä yhdessä. Jätehuoltokumppani voi auttaa, sparrata, tuoda kehitysideoita ja analysoida nykytilannetta, mutta parhaaseen tulokseen päästään, kun muutokseen sitoutuvat kaikki osapuolet.

Lisää infoa muun muassa työturvallisuudesta ja oikean yhteistyökumppanin valinnasta löydät Teollisten tukipalveluiden osto-oppaasta. Voit tilata sen sähköpostiisi ilmaiseksi alta.

Lataa Teollisten tukipalveluiden osto-opas

Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi

Valitse sinua kiinnostavat aiheet.

*Emme luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Emme luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille.